De beste Nederlandse videodocumentaires over:

De psychiatrie

Samengesteld door Oscar Westra van Holthe
https://anderetijden.nl/aflevering/101/Wie-is-van-hout

KRO-NCRV - 2doc - 18 oktober 2021

Gebroken

Een documentaire over oudervervreemding en de impact daarvan op ons leven. Mooi zijn de parentificatie en de loyaliteitsconflicten van het erop terugkijkende (volwassen) kind weergegeven. Het gaat over verraad en de zoektocht naar veiligheid; weg van angst, boosheid, leed en razernij, afwijzing en pijn. Verder worden we getuige van de impact van het aannemen van een niet-biologische achternaam, het niet willen horen van de andere kant van het ouderverhaal, de talrijke (mislukte) pogingen tot het herstel van contact en vergeving. En over de pijnlijke en ultieme intergenerationele erfenis: dat je niet voor eigen kinderen kiest omdat je jouw pijn en beschadiging niet wil doorgeven.

NPO - De Boeddhistische blik – 10 & 17 oktober 2021

Een tweeluik: moeders zijn ook dochters

In deze tweeluik gaat het over hoe je je als kind kan ontworstelen aan de symbiose van een moeder met overvulde behoeftes. Hoe vormt de moederband ons vermogen tot relaties? We volgen de filmmaakster Sarah Marijnissen langs thema’s als het emotioneel zorgen voor je moeder, het omgaan met een doodswens van een moeder en de trekkracht daarvan op kinderen, de emotionele bezetting en ver-waarlozing van en door moeders, misbruik, schaamte en schuld. Ook zien we Els van Steijn aan het werk. Verder gaat het over het weer in je eigen lijf te komen alsook over mogen te voelen wat jij nodig hebt.

NPO - Hoe overleef ik - 13 oktober 2021

Francine Oomen doorbreekt het zwijgen

In deze documentaire doorbreekt schrijfster Francine Oomen het zwijgen over haar seksueel misbruik op jongere leeftijd. Door het wegvallen van de bescherming en het zicht van haar vader bij haar ouders scheiding heeft dit kunnen plaatsvinden. Omdat dit op dezelfde leeftijd gebeurde als bij haar moeder is er sprake van intergenerationele overdracht. Een vanuit mijn praktijk herkenbaar relaas over het zoeken naar de liefde bij onbeschikbare en afwezige ouders, de zucht naar bovengronds succes en het verlangen naar verbinding met ons eigen en andermans ondergronds gevoelsleven.

NPO - Kruispunt - 23 september 2018

Het zwijgen van
de familie Hond

In deze documentaire zien we dochter Iris Hond die iets mist in de band met haar vader. Wat staat er tussen hen in? Dat is het verbod op gevoel bij haar vader rond het grote verdriet over de deportatie van hun voorouders. Door samen naar Auschwitz af te reizen wordt opa erkend door vader waardoor dochterlief niet langer opa erbij hoeft te houden maar slechts dochter heeft te zijn. Het laat zien hoe komende generaties van oorlogsslachtoffers –door in hun familie achtergrond te duiken– zich kunnen leren verhouden tot het doorgegeven familie-trauma. Wat een opluchting zodra die gevoelens op hun plek vallen!

RTL-4 - Ereveld vol leven – 4 mei 2018

Ereveld vol leven met Gordon Heuckerot

Deze korte documentaire wordt pas echt interessant zodra zanger Gordon Heuckerot een symbolisch familieportret (lees: een lichte versie van een opstelling) maakt bij het eregraf van de gefusilleerde broer van zijn vader. Het laat mooi zien hoe Gordon’s hedendaagse strijd tegen onrecht (en ervaren ontkenning hiervan) zijn oorsprong kent in het verzetsverleden van zijn familie. Ook herkenbaar vanuit mijn praktijk is hoe niet genomen rouw zich uit in ingehouden verdriet en toevlucht tot verslaving, juist bij generaties die het familietrauma niet eerstehands hebben meegemaakt maar wel haarfijn aanvoelen.

NPO/EO - 14 december 2016

Echo's van een oorlog

Deze documentaire laat de complexe familiedynamiek zien bij tweede generatie kinderen van de holocaust. Herkenbaar uit mijn praktijk zijn o.m. de patroonherhalingen van de strijd tussen moeder en zus in de generatie erna. Ook het concept ‘schuldeloze schuld’ (vergeven van de ouders met ruimte voor de kindpijn) komt langs. Verder gaat het over eenzaamheid, winnen en verliezen, competitie, verraad, wel of geen kinderen, de pijn van het ongeleefde leven van moeder en de druk die daardoor bij de kinderen terechtkomt om hun potentieel te bereiken. Tijdens de documentaire word je al snel ingezogen in het intergenerationele gedoe. Dus pas op: raak de rode draad niet kwijt!

KRO/NCRV - november 2016

A family affair

Een indringend familieportret en inkijkje in het leven met een moeder met een masker op en de uitwerking daarvan op haar zoon en klein-zoon. Wat als je opgevoed wordt met het idee dat je binnenwereld en gevoelsleven niet telt? Ook gaat het over thema’s als (on) voorspel-baarheid van ouderschap, verhuizen naar het buitenland, het scheiden van ouders, omzwervingen, afstand, pijn en verdriet, grensoverschrij-dende (familie) liefde, het kind van de rekening, het jezelf verhullen, je plek innemen als familielid en wezenlijk contact (of gebrek daaraan).

KRO-NCRV - 2doc - 7 december 2015

Little angels

Een tenenkrommend relaas over het nakomer zijn bij een moeder die haar eerdere kinderen in de holocaust heeft verloren en een concen-tratiekamp ternauwernood heeft overleefd. We zijn getuige van het destructief recht opgebouwd door zowel moeder als dochter, ofwel hun (verwoede en vergeefse) pogingen het gebrek aan contact en gehoord worden en dus hun emotionele behoeftes bij elkaar te verhalen. Verder komen thema’s als schuld en onschuld bij een abortus langs, het trouwen binnen hetzelfde geloof, alsmede de onkunde om het nodige en pijnlijke gesprek wezenlijk aan te gaan. Ook zien we hoe die pijn van het ‘op zijn’ van het begrip voor ouders verhaald wordt op de liefdespartner. We zien hoe de intergenera-tionele last doorwerkt, ook al vlucht je naar een ander werelddeel.

KRO-NCRV - 23 juli 2010

Verloren band

Een documentaire met Frénk van der Linden waarin hij vergeefs een laatste poging doet zijn ouders bij elkaar te brengen. We zijn getuige van de magische beweging van het kind om –ondanks alles– diens gescheiden ouders te willen blijven verzoenen. Helder wordt hoe de gestolde liefde, pijn, bitterheid en verwijten in het getrouwd zijn met een workaholic, het verliefd worden op een ander, de impact van een katholieke opvoeding, een kind verliezen, het opgenomen zijn in een psychiatrische inrichting en de suïcidale neigingen van ouders, het (volwassen) kind vertwijfeld achterlaat. En daarmee reflecteren de gebroken scherven in het innerlijk de verloren band tussen de ouders.

Wil jij iets melden? Of het organisatiebeleid op orde?
Bel of whatsapp Oscar 24/7 op +31 (0) 6 16 26 13 81.