Op zoek naar de rol van
HR in jouw organisatie?

Op zoek naar de rol van
HR in jouw organisatie?

Met een goede relatie tussen jou en HR bouw je aan een gezonde werkcultuur.

Helaas is de werkelijkheid vaak weerbarstiger. Er is onbegrip over wederzijdse verwachtingen. Vingerwijzen over elkaars verantwoordelijkheden is al snel eerder de norm dan de uitzondering. Voordat je het weet zit je gevangen in wij-zij denken. Niets menselijkers dan dat. Voor leidinggevenden en HR business partners die deze impasse met elkaar willen doorbreken of dat punt vóór willen zijn is er nu het systemisch HR positioneringstraject. Met elkaar neem je het voortouw en geef je het goede voorbeeld. Zo bouw je een toekomstbestendige organisatie.

Want wist 
je dat…?

53

% van de werknemers vindt huidig verzuimbeleid falen

60

% van de werknemers ziet HR als een informatiedesk

78

% vindt dat leidinggevende zijn rol niet pakt bij verzuim

79

% van werkgevers wenst meer sturing vanuit HR

Wat levert een systemisch HR positioneringstraject op?

Soepelere samenwerking bij lastige HR zaken.

Leidinggevenden voelen zich gesteund door HR en HR wordt door leidinggevenden serieus genomen als gesprekspartner.

Een breder gedragen en eenduidig beleid.

Leidinggevenden, HR, medewerkers en externe adviseurs bepalen met elkaar hoe processen lopen. Dat geeft rust.

Helderheid over wederzijdse verwachtingen.

Wanneer de taken, verantwoordelijkheden en rollen binnen de organisatie helder zijn, voorkom je onnodige conflicten.

Minder werkdruk door slimmer te werken.

Stop met brandjes blussen, start met preventie. Met elkaar breng je de juiste expertise op het juiste moment samen.

Meer kwetsbaarheid en onderling begrip.

Als leidinggevende en HR wil je vanuit jouw eigen rol een bijdrage leveren. Jullie onderlinge spelregels zijn helder.

Tevreden medewerkers die steun ervaren.

Vorm een stevige vertrouwensbasis zodat medewerkers hun werk met trots kunnen doen. Zo haal je het beste uit elkaar.

Programma van het HR Positionerings Coachtraject

Diepteonderzoek naar de
onderlinge beeldvorming

tafelopstelling visueel serious lego play amsterdam teamcoaching teambuilding systemisch coach amsterdam

Met individuele coachsessies en een quickscan krijgen we een beeld van onderlinge blokkades in de relaties. Wat houd jullie tegen? Waar ligt jullie pijn? En waar ligt het gedeeld verlangen?

Een gezamenlijke route bepalen
met "de HR positioneringskaart"

team dynamics map teamcoach zuidas amsterdam westra van holthe

Met behulp van onze HR positioneringskaart en intensieve teamsessies maken jullie de weg vrij om samen de routekaart te bepalen. Wat moet opgeklaard worden voordat we stappen zetten?

Aan de slag: Persoonlijke leider schaps - en teamontwikkeling

teambuilding teamcoach amsterdam netherlands europe

Met individuele intervisie en on-the-job-coaching verbeter je jullie onderlinge communicatie. Op welke wederzijdse verwachtingen houd je elkaar scherp?

Onze Werkwijze: de Onderlinge Relaties Versterken.

Ons HR positioneringsprogramma focust zich op de onderlinge relaties. Het is in die zin altijd op maat. Zowel de samenstelling, groepsgrootte en de mate van betrokkenheid door interne/externe partijen net als die van medewerkers verschilt dan ook. Hoe dan ook: wij versimpelen met onze systemische werkwijze de complexiteit tot zover dat dit de werkelijkheid geen wezenlijk onrecht aandoet. Populair zijn de volgende invalshoeken:

De interne
HR organisatie

HR binnen
de organisatie

HR samen met
de organisatie

Voor wie is dit coachtraject interessant gebleken?

Voor HR afdelingen

Met een juiste positionering ben jij die stevige en gelijkwaardige gesprekspartner voor zowel het onderdeel als het geheel. Als pro-actief business partner denk je mee met de zaak, maar weeg je ook het belang van de organisatie en dat van haar medewerkers af.

Voor Werkgevers &
Leidinggevenden

Met een heldere blik op je eigen taakvolwassenheid behaal je samen met HR jouw doelen vanuit wederzijds vertrouwen en kwetsbaarheid. Zo weet je als team met jouw medewerkers het gezamenlijke succes te behalen.

Over de Begeleiders: Vakkundige Teamcoaches

Oscar is de systemisch coach en extern vertrouwenspersoon van de Zuidas. Hij wordt omschreven als zowel ontwapenend als ontregelend. Oscar werkt met veel internationale opdrachtgevers, w.o. SAP, RBS, ABN, Adobe en de Europese Commissie.

Barbara is organisatiecoach met veel ervaring in het opzetten van intervisie binnen de overheid, in het onderwijs en in de zorg. Zij wordt omschreven als direct en concreet. Barbara werkt veel met gemeentes. Ook de SVB en het Openbaar Ministerie kent zij goed.

wij zoeken

de rode draad

Leer oog voor het geheel en het detail te houden. Wat gebeurt er voorbij de inhoud en het proces? En welke onzichtbare, onuitgesproken verwachtingen en spelregels zijn er?

wij ondertitelen

de communicatie

Leer onderling continue de afstemming te vinden, ook wanneer deze tussen wal en schip dreigt te geraken. Hoe blijven we elkaar dus vinden?

wij nodigen je uit

tot zelfreflectie

Ontdek jouw plek tussen de vele belanghebbenden. Waar sta jij ten opzichte van HR, de leiding en werknemers? Wat heb je dus nu op te pakken en los te laten?

Heb je zin om een keer te sparren over waar en hoe met ons van start te gaan binnen jouw organisatie?

Laat je contactgegevens achter en we nemen contact op.