Wil jij ook met PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID aan de slag binnen jouw organisatie?

Doe dan mee aan het academisch thesis onderzoek van Oscar Westra van Holthe vanuit de master Culture Organization, and Management aan de Vrije Universiteit.

Onderzoeksfocus: het bevorderen van
de psychologische veiligheid van teams

Goed werkgeverschap nodigt goed werknemerschap uit. Toch is het soms maar lastig om de psychologische veiligheid te waarborgen. Hoe doe je dat? Hoe ga je voorbij politiek gekonkel rond carrièrekansen en de angst voor reputatieschade bij het aankaarten van misstanden? Wanneer iets kleins en onschuldigs uitgroeit tot een blinde vlek, dan raakt de rot in een veilige samenwerkcultuur. Dit onderzoek gaat over de vraag: Hoe ziet het huidige formele beleid en de alledaagse beleving rondom de psychologische veiligheid binnen teams eruit?

Onderzoeksopzet: een analyse van beleid in de praktijk

Fase 1

Formeel Beleid

We bekijken en beoordelen (concepten van) formele beleidsdocumenten en de contracten met aanbieders rondom de waarborging van de psychologische veiligheid en de integriteit binnen de organisatie.

Fase 2

Informele Wegen

We brengen het informele speelveld van het beleid in kaart met behulp van verschillende diepte-interviews met zowel de teams als met gespecialiseerde (interne) staffuncties en (direct) betrokken externe leveranciers.

Fase 3

Aanbevelingen

Vanuit de beleidsanalyse en stakeholdergesprekken doen we aanbevelingen die zowel de bespreekbaarheid alsook de aanpak van de psychologische veiligheid van teams binnen de organisatie (keten) bevorderen.

Participanten: eisen aan deelnemende organisaties

De organisatie is een professionele dienstverlener, bij voorkeur met locatie op de Zuidas.

De organisatie heeft tenminste 50 FTE’s met één of meer interne klacht- en meldregelingen.

De organisatie staat onder hoge druk door klant, politiek, aandeelhouder of toezichthouder.

Binnen de organisatie is er toegang tot expertise rondom team en werkcultuur-begeleiding.

Binnen de organisatie wil tenminste één team en drie welzijns-aanbieders interviews doen.

Ons contactpersoon heeft het mandaat om interne informatie geanonimiseerd te overleggen.

Planning: vier weken onderzoek per team/organisatie

1

2

3

4

Akkoord deelname

Aanmelding organisatie
Check van voorwaarden
Contactpersoon duidelijk
Deelname team toegezegd

Informatievergaring

Documentatie aangeleverd
Analyse op beleidsstukken
Interviews: interne experts
Interviews: met teamleden

Resultatenverwerking

Analyse van bevindingen
Aanbevelingen op maat
Webinar met resultaten
Eindrapport en scriptie

Veelgestelde vragen

Zijn aan dit onderzoekstraject kosten verbonden?

Het korte antwoord is: nee. Als één team (met 5-10 mensen) van je organisatie meedoet worden er geen kosten in rekening gebracht.

Wat is de tijdsinvestering van het team en de organisatie?

De totale belasting hangt af van het aantal teams dat meedoet. Reken op:

  • Per organisatie: 3-5 gesprekken met een welzijns-betrokkene (zoals met een bedrijfsarts, OR-lid, HR, vertrouwenspersoon of arbo-dienst)
  • Per team: 1 gesprek met elk teamlid en 1 gezamenlijk teamwebinar
  • Voor contactpersoon: aanleveren van beleidsstukken en regelingen

Mogen er ook meerdere teams per organisatie meedoen?

Ja. Leuk en graag zelfs! Let wel op: per extra team met tussen de 5-10 teamleden brengen we 5k ex BTW “meerkosten onderzoek” in rekening.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en privacy bij dit onderzoek?

Als teamcoach heeft Oscar Westra van Holthe jarenlange ervaring in het werken met bedrijfs- en persoonsgevoelige informatie. Daarom staan ook in dit onderzoek vertrouwelijkheid en privacy hoog in het vaandel. Goed om te weten: We zijn niet op zoek naar de specifieke informatie en de omstandigheden rondom lastige situaties die het onveilig maken op het werk maar naar patronen in het veilig bespreken en oplossen daarvan. Hoe maak je die omslag? In de verslaglegging en de eindrapportage zullen meta-data met geanonimiseerde en gegeneraliseerde voorbeelden ter illustratie van interventies worden meegenomen. Zo vormt zich een vanuit de praktijk opgebouwde benchmark en coach-model over hoe we psychologische veiligheid binnen zakelijke teams kunnen bevorderen.

Kan het onderzoek ook in het Engels plaatsvinden en online?

Jazeker. Engels en Nederlands zijn okay. De individuele teamgesprekken zullen bij voorkeur telefonisch plaatsvinden. De expertise-gesprekken vinden bij voorkeur offline plaats, tenzij coronazorgen dit verhindert.

Wat is de relatie tussen de VU, TeamcoachZuidas en Oscar?

Oscar Westra van Holthe is de oprichter van Teamcoach Zuidas. Oscar’s droom is om organisaties vanuit de geleefde werkelijkheid menselijker te maken. Naast Oscar’s huidig professionele teambegeleidingswerk op de Zuidas en daarbuiten doet hij een thesis-onderzoek binnen de master Culture, Organization, and Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor data wil Oscar samenwerken met bestaande en nieuwe klanten op de Zuidas. Voor het ‘strikt noodzakelijke’ neemt Oscar als student de tijdsinvestering en kosten voor rekening. Voor meerwerk, bijvoorbeeld bij het meedoen van meerdere teams uit een organisatie, gaat dit via zijn bedrijf Teamcoach Zuidas. De resultaten van meerwerk zullen worden meegenomen in het eindrapport: Oscar’s masterscriptie.

Heb je ook academische, zakelijke en persoonlijke referenties?

Extra informatie en referenten zijn uiteraard op aanvraag beschikbaar.

Wil jij psychologische
veiligheid in jouw team
op de kaart zetten?

Laat je contactgegevens achter en ik neem contact met je op.