online workshop

De werkcultuur en
dynamiek in jouw
team verbeteren?

Zie jouw blinde vlek.

Empower jouw team.

Bevorder onderling begrip.

Wees emoties de baas.

Snap waar de flow stokt.

Stem mens en strategie af.

Bevorder draagvlak.

23 November 2020, 14:00-16:45
De link krijg je vooraf per e-mail.
online workshop

De werkcultuur en
dynamiek in jouw
team verbeteren?

23 November 2020, 14:00-16:45
De link krijg je vooraf per e-mail.

Online In-house Workshop @ de ABN Learning Week 2020

Snelcursus Teamdynamiek
en Werksfeer Beïnvloeden

Leer jouw eigen blinde vlekken –thuis en op je werk– kennen. Met bewustzijn op de informele plek die jij in elk gezelschap weer inneemt, kan je de werksfeer moeiteloos positief beïnvloeden. Want wat is de enige rol die écht bij jou past? Met inzicht daarin word je de emoties binnen jouw team de baas, bevorder je de onderlinge collegiale openheid en los je teamconflicten snel op.

Wil jij weten hoe je 'vanuit polarisatie'
naar 'draagvlak in jouw team' komt?

Het Programma

Oscar Westra van Holthe, de teamcoach van de Zuidas, neemt je mee door de volgende fases.

13:50-14:00

Digitale Inloop

Zet je computer op.

14:00-14:30

Inleiding en Zelfreflectie-Oefening

Welk punt komt steeds weer terug in jouw relaties – thuis maar ook op je werk? Zorg dat je thuis een pen en papier klaar hebt liggen. In vier stappen leg je jouw basispatronen bloot.

14:30-15:00

Keynote: Snelcursus Teamdynamieken en Werkcultuur Beïnvloeden

Oscar zal vertellen over hoe patronen ontstaan. En waarom het heel normaal is om af en toe vast te komen te zitten. En hoe je door dat ene punt breekt, thuis, maar ook juist op je werk.

15:00-15:30

Onderling Delen van Inzichten binnen Digitale Break-out Rooms

Deel jouw inzichten over jezelf met een ander. Gebruik elkaar als spiegel. Wat valt je op?

15:30-16:30

Teamopstelling op Afstand met Vraag Deelnemer

Breng (aldanniet anoniem) een prangende vraag over jouw team in. Daar kijken we vervolgens naar met een opstelling. Welke patronen ontdekken we? En: wat herken jij van deze dynamiek?

16:30-16:45

Afsluiting en Q&A

Gezamenlijk sluiten we af. Nog vragen?

Deel 1: Visuele Zelfreflectie Oefening

Systemische patronen in teams naar boven halen.

Onder Oscar's begeleiding breng je visueel jouw sociale relaties in kaart. Welk punt komt steeds weer terug? Welke rol pak jij steeds weer op, zowel thuis als op je werk? Zorg dat je thuis een pen en papier klaar hebt liggen. Deze reflectie-oefening zal input zijn om naar jezelf te kijken. In welke dynamiek raak jij steeds weer verstrikt? Met de presentatie die hierop volgt krijg je handvatten om die situaties te herkennen. Op creatieve wijze worden zo jouw valkuilen en sterke punten duidelijk. Welke richting vooruit toont zich al terugkijkend?

Deel 2: Keynote Presentatie

Systemische patronen
in een team herkennen.

Samen verkennen we vragen als:

Welke blinde vlek heb jij in jouw relaties?
Voor welke spanning heb jij ‘een neusje’?
Welke teamdynamiek houdt ieder bezig?
Welke krachten of beelden botsen weleens?
Hoe blijf je in contact wanneer je ruzie hebt?
Welke emoties ‘zwerven’ in jouw team rond?
Hoe zet je elkaars talenten en interesses in?
Hoe voer je met elkaar ‘het goede gesprek’?
Hoe vergroten jullie het onderlinge begrip?
Hoe doorbreek je blokkades in jouw team(s)?
Welke externe teamfactoren spelen een rol?
Hoe kom je tot gezamenlijke doelstellingen?
Hoe vergroot je het gedeeld eigenaarschap?
En: Hoe houd jij oog voor mens en strategie?

Deel 3: Een teamopstelling op afstand

Een vraagstuk met een opstelling verkennen.

Onder Oscar's begeleiding doen we een teamopstelling op afstand. Een opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van een vraag, issue of thema. Op kantoor wordt met verschillende rollen (zogenaamde “representanten”) jouw probleem “opgesteld”. Met die ruimtelijke “opstelling” verhelder en doorvoel je de onbewuste relaties en patronen die een rol spelen in jouw vraagstuk. Die komen bijvoorbeeld voort uit je eigen persoonlijk geschiedenis, maar ook uit die van bijvoorbeeld een team, organisatie, markt of de samenleving.

Wil jij met een teamopstelling
dat ene patroon doorbreken?

Parner Organisatie

ABN Amro - Learning Week 2020

Dit programma word je aangeboden in samenwerking met ABN Amro Learning Week 2020.

Schrijf je in met een telefonische intake.

Deelname aan de online workshop vereist een telefonische intake van 15-20 minuten. Klik een
onderstaand timeslot aan en boek deze in Oscar's agenda. Hij belt je op het afgesproken moment.

There are no upcoming events

N.B. Zorg dat je de groene 'book now' bevestigingsknop aanklikt. Je weet dat jouw afspraak definitief staat zodra je een bevestigingsmail krijgt.

Vragen vooraf of problemen met het aanmelden?
Bel/whatsapp Oscar dan op +31 (0) 6 16 26 13 81.

Technical considerations

How to participate

watch this video to learn how to join the webinar on MS Teams

Device 1

Download MS Teams. Join the team. Join the call on a device with a larger screen.

Device 2

Have a second device like a phone in reach to participate in opinion polls (you only need a web browser for this).